ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558


ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ข้อมูลในทะเบียนเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่แจ้งโดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูล และเป็นเพียงการให้บริการในเชิงข้อมูลเท่านั้น
ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้ ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อไปโดยมิได้รับอนุญาต

เลขที่ใบอนุญาต : ชื่อ : นามสกุล :
วิชาชีพ:
 
ผลลัพธ์:266รายการ
ลำดับ เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ-นามสกุล วิชาชีพ ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันที่ออก
ใบอนุญาต
วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม
1 3 นายอนิรุท สุจริต ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 159/6 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 083-2771199 anirutapcp@gmail.com 01/07/2565 01/07/2568
2 4 นายวุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 2080/469 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 0922659895 pop.sfo@gmail.com 01/07/2565 01/07/2568
3 5 นายจักรี ฤทธิ์ประเสริฐ ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 3/36 หมู่บ้านณัฐนันท์ 3 ตรอก/ซอยช่างอากาศอุทิศ 16 แยก 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 087-7693330 Jakree.rit@uob.co.th 15/07/2565 15/07/2568
4 7 ว่าที่ร้อยตรีฐากูร จันทรรังสี ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 133/415 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 0814560451 tha6882@gmail.com 01/07/2565 01/07/2568
5 9 นายชยพล สุนปิ๋ว ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 55/161 หมู่บ้านบุรีรมย์-ซาฟารี ตรอก/ซอยเลียบคลองสอง23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150 0814413873 copo_111@yahoo.com 01/07/2565 01/07/2568
6 10 นางปรีดาพร ป้องกันภัย ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 29/102 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านธนกรการ์เด้นท์เพลส ตรอก/ซอย8 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 0833551563 preedapornp@gsb.or.th 01/07/2565 01/07/2568
7 14 นายปิยะศักดิ์ พงศ์อัมพรศักดา ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 7/199 หมู่บ้านเดอะเซ็นโทร-รามอินทรา ตรอก/ซอย3 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 0959209935 piyasakr@hotmail.com 01/07/2565 01/07/2568
8 15 นายพีรพล เจริญมหาดไทย ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) - หมู่ที่ - อาคารคอนโดรัชดา เพรสทีจ เลขที่ห้อง255/320 ชั้นที่5 หมู่บ้าน- ตรอก/ซอยพิบูลย์อุปถัมถ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 089-1814265 civilnon60@hotmail.com 01/07/2565 01/07/2568
9 16 นางสาวลักษณาภรณ์ ยาวิชัย ทนายความ (ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี) 845/315 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 089-5699465 Yawichai.k@luckip.co.th 01/07/2565 01/07/2568
10 17 นายฉงค์ จงยศยิ่ง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 47 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 081-6358640 year2546@hotmail.com 01/07/2565 01/07/2568